Kwiaty | Rośliny
Prace Ogrodowe

Wycinki drzew w trudnym miejscu

W Polsce wycinka drzew na działce prywatnej, szczególnie na terenie budowlanym, jest regulowana przepisami prawnymi, które mają na celu ochronę zieleni oraz zachowanie równowagi ekologicznej. W przypadku drzew w złym stanie fitosanitarnym, proces wycinki może być nieco uproszczony, jednak nadal wymaga przestrzegania określonych procedur.

Zasady wycinki drzew na działce prywatnej

1. Uzyskanie Zezwolenia

W większości przypadków, aby legalnie wyciąć drzewo na działce prywatnej, konieczne jest uzyskanie zezwolenia od lokalnego urzędu gminy lub miasta. W tym celu najlepiej skontaktować się z odpowiednim urzędnikiem i wypełnić druk wniosku o wycinkę drzewa.

2. Stan Fitosanitarny Drzewa

W przypadku drzew w złym stanie fitosanitarnym (uszkodzonych, martwych, zagrażających bezpieczeństwu), proces uzyskania zezwolenia może być uproszczony. W takim przypadku dobrze jest mieć zdjęcia drzewa ukazujące jego zły stan. Jeżeli drzewo jest złamane lub zwisa nad domem warto zlecić wycinkę firmie np. wycinka drzew Jelenia Góra.

3. Wniosek o Wycinkę

Wniosek o wycinkę drzewa powinien zawierać:

  • Dane osobowe właściciela działki.
  • Opis drzewa (gatunek, obwód pnia, lokalizacja).
  • Powód wycinki (np. zły stan fitosanitarny, zagrożenie bezpieczeństwa).
  • Dokumentację fotograficzną drzewa.
  • Opinie specjalistów (jeśli wymagane).

Przykład wycinki drzewa w trudnym miejscu

Jednym z najbardziej skomplikowanych przypadków jest wycinka drzewa w trudno dostępnych miejscach, np. blisko budynków czy linii energetycznych. Wtedy warto zlecić to zadanie specjalistycznej firmie  alpinistycznej, która wykonuje prace na wysokościach Jelenia Góra.

Firma Alpinistyczna

Jaką wybrać firmę? Z wieloletnim doświadczeniem w wycince drzew w trudnych warunkach. Ich specjaliści są wyszkoleni w technikach alpinistycznych, co pozwala na bezpieczne i precyzyjne usuwanie drzew z najbardziej wymagających miejsc.

Etapy Wycinki przez Firmę Alpinistyczną:

  1. Ocena Terenu: Specjaliści dokonują wstępnej oceny drzewa oraz otoczenia, identyfikując potencjalne zagrożenia i planując strategię wycinki.

  2. Planowanie i Przygotowanie: Przed przystąpieniem do prac, teren jest odpowiednio zabezpieczany, aby zapewnić bezpieczeństwo zarówno dla pracowników, jak i osób postronnych.

  3. Technika Sekcyjna: Drzewo jest usuwane kawałek po kawałku. Arborysta wspina się na drzewo za pomocą technik alpinistycznych i stopniowo odcina poszczególne gałęzie oraz fragmenty pnia. Dzięki temu minimalizowane jest ryzyko uszkodzenia otoczenia.

  4. Zabezpieczenie Gałęzi i Pnia: Odcinane części drzewa są opuszczane na ziemię przy użyciu lin i bloków, co pozwala na kontrolowane i bezpieczne ich usunięcie.

  5. Sprzątanie i Utylizacja: Po zakończeniu wycinki, teren jest sprzątany, a pozostałości drzewa są odpowiednio utylizowane lub przekazywane do recyklingu.

Wycinka drzew na działce prywatnej budowlanej w Polsce wymaga przestrzegania określonych przepisów prawnych, zwłaszcza w przypadku drzew w złym stanie fitosanitarnym. Uzyskanie odpowiednich zezwoleń oraz skorzystanie z usług profesjonalnej firmy, takiej jak firma alpinistyczna Jelenia Góra, zapewnia bezpieczne i efektywne przeprowadzenie całego procesu. Pamiętajmy, że właściwa pielęgnacja drzew i przestrzeganie prawa przyczynia się do zachowania zieleni i bezpieczeństwa w naszym otoczeniu.

Artykuł sponsorowany


wycinka drzew Jelenia Góra prace na wysokościach Jelenia Góra firma alpinistyczna Jelenia Góra

Kwiaty | Rośliny

Witaj na stronie internetowej poświęconej roślinom i ogrodnictwu!